Luchtmachtstage Sign Specialist

Luchtmachtstage op de Vliegbasis Volkel

De Sectie (SIE) Schilderen & Corrosie preventie van de Vliegbasis Volkel heeft als hoofdtaak het in stand houden, en daar waar nodig, het repareren van verf-/coating systemen aan F-16’s en tevens aan niet vliegtuig gebonden verfsystemen, waaronder bijvoorbeeld Grond Uitrustings materieel. Tevens verzorgen zij alle op de Vliegbasis Volkel voorkomende beletter-opdrachten. Naast deze taak voeren ze inspecties uit op F-16’s voor wat betreft het verf-/coating systeem.

Deze taken worden zowel lokaal (op de Vliegbasis Volkel), maar ook op oefeningen en/of uitzendingen uitgevoerd door het aanwezige personeel. De SIE Schilderen maakt deel uit van de afdeling Structures, waaronder ook Vliegtuig Plaatwerken en Niet Destructief Onderzoek (NDO) vallen.

Hiernaast is de SIE Schilderen & Corrosie preventie aangemerkt als een erkend leerbedrijf waar je als student Sign Specialist stage kunt lopen bij o.a. de afdeling beletteren.

Is deze functie iets voor iemand die je kent?