Reservist Koninklijke Marine

Een militaire functie náást je huidige werk of studie? Dat kan! Wij zijn op zoek naar zowel ex-militairen als mensen zonder eerdere ervaring bij Defensie om ons team te komen versterken.

Werken bij de Koninklijke Marine is voor velen een unieke ervaring. De kameraadschap, de can-do mentaliteit, de oefeningen en operaties en uiteraard de bijdrage die je levert aan vrede en veiligheid op de wereld. Vaak blijft er dan ook een speciale band met Defensie bestaan als je de dienst hebt verlaten. Wil je graag deze unieke aspecten van werken bij Defensie weer ervaren? Of ben je nog niet eerder militair geweest maar wil je graag een bijdrage leveren? Word dan reservist bij de Koninklijke Marine.

Inzet

Voor de meeste reservisten is het een ‘baan erbij’; naast hun reguliere baan, het leiden van hun eigen bedrijf of het volgen van een studie, werken ze bij de marine. Deze inzet kan variëren van een paar korte inzetten per jaar tot langere aaneengesloten periodes gedurende meerdere jaren. Het grote voordeel is dat je zelf de regie in handen hebt want jij bepaalt op welke opdrachten je jezelf in wilt schrijven.

Flexibele schil

Defensie wordt steeds meer een organisatie die gebruik wil maken van specifieke kennis en daar flexibel mee om wil gaan. Die kennis en ‘handjes’ zijn immers niet op ieder moment nodig. Wanneer dit wel zo is, dan wil je kunnen putten uit een groep enthousiaste mensen die flexibel in te zetten is, de organisatie kent en getraind is voor de extra aspecten van een militaire organisatie. Reservisten vormen bij uitstek deze ‘flexibele schil’ en als reservist heb je de mogelijkheid om voor een korte inzet of langere duur voor de marine aan de slag te gaan.

Afhankelijk van je kennis, achtergrond en interesse kijken we samen met jou voor welke taken je ingezet kunt worden.

Eenheden

De Koninklijke Marine Reserve is opgedeeld in verschillende eenheden en groepen. Het is mogelijk je bij meerdere van deze eenheden of groepen aan te sluiten:

  • KMR Eenheid ondersteuning evenementen
  • KMR Eenheid ceremonieel
  • KMR Eenheid Bureau Maritieme Zaken
  • KMR Operationele Eenheid
  • KMR Rejoin
  • KMR Specialisten

KMR Eenheid Ondersteuning Evenementen

Deze eenheid levert ondersteuning bij publieksevenementen van en met eenheden van de Koninklijke Marine zoals de Vierdaagse, Veteranendagen, Sail (Amsterdam en Den Helder), Marinedagen etc.

Afhankelijk van je rang krijg je bij deze evenementen een uitvoerende, coördinerende of aansturende rol en de daarbij horende verantwoordelijkheden. De waardevolle bijdrage van de marine reservisten bepaalt mede het succes van deze evenementen.

KMR Eenheid Ceremonieel

Dit is een zelfstandige eenheid die vele ceremoniële taken uitvoert waaronder het inzetten van draagploegen bij militaire uitvaarten, ceremonieel bij het overhandigen van geloofsbrieven en ontvangsten bij bezoeken aan het Koninklijk Huis.

De reservisten vormen de basis voor ceremoniële activiteiten van de Koninklijke Marine zodat de staande organisatie zich kan richten op haar hoofdtaken. De eenheid heeft een eigen commandant en staf en wordt aangestuurd vanuit het Marine Hoofdkwartier. De staf voert zelf de regie op voorbereiding, logistiek en uitvoering. De eenheid bestaat uit ongeveer 60 reservisten. Bijzonder eervol en vaak leuk werk!

KMR Eenheid Bureau Maritieme Zaken

Als reservist bij Bureau Maritieme Zaken word je in internationaal verband ingezet. Je neemt jaarlijks deel aan een of meerdere oefeningen in diverse landen. Er zijn binnen BMZ verschillende mogelijkheden. Als onderofficier kun je bijvoorbeeld worden ingezet als computeroperator. Je gaat dan programma’s bedienen die de positie van militaire en andere zeevaart in kaart brengen. Tevens doe je brononderzoek naar schepen waarvan je de positie in kaart hebt gebracht. Denk hierbij aan technische, economische en mogelijke politieke gegevens zoals tonnage, vlaggenstaat, de inhoud en herkomst van de lading enzovoorts. Ook het briefen van schepen kan tot je takenpakket behoren.

Als officier word je ingezet als ‘briefing officer’, ‘duty officer’ of hydrografisch specialist. ‘Briefing officers’ geven voorlichting aan de civiele scheepvaart over militaire zaken. Hiervoor bezoek je schepen, rederijen en bijvoorbeeld visserijgemeenschappen. Als ‘duty officer’ verzorg je de informatie die een ‘briefing officer’ nodig heeft voor de voorlichting. Je rapporteert de feedback van de eenheden die de ‘briefing officer’ heeft bezocht. Als hydrografisch specialist informeer je de militaire en civiele scheepvaart over navigatorische veranderingen als gevolg van militaire acties.

Later in je carrière word je wellicht liaison officer. Als liaison officer behartig je de belangen van maritieme stakeholders bij een militaire commandant en geef je advies over de civiele maritieme wereld. Als convoy commodore geef je leiding aan een groep koopvaardijschepen die onder militair toezicht staan.

Om onderdeel te kunnen worden van deze eenheid, moet je een maritieme achtergrond hebben. Dat kan zijn omdat je marineofficier zeedienst bent geweest of bij de operationele dienst hebt gevaren. Ook burgers met een maritieme MBO of HBO opleiding en werkervaring in de maritieme sector komen in aanmerking. Reservisten van de eenheid Bureau Maritieme Zaken volgen na een eventuele algemene vorming nog een aantal specifieke opleidingen. Eenmaal opgeleid kun je worden ingezet tijdens oefeningen en operaties. De periode dat je wordt ingezet is over het algemeen twee tot drie weken per jaar.

KMR Operationele eenheid

Reservisten in deze eenheid, van zowel vloot als korps, zijn fysiek in staat om in hogere geweldsniveaus in het kader van nationale operaties en ICMS (intensivering Civiel Militaire Samenwerking) in het veld te opereren. Door middel van oefeningen en trainingen wordt je hierop voorbereid. Deze eenheid wordt samen met een bestaande marinierseenheid of zelfstandig ingezet. In de toekomst zal deze eenheid nauw verbonden zijn aan een operationele marinierseenheid en daarmee volledige ondersteuning leveren.

KMR Rejoin

Heb je ooit de dienst verlaten maar verlang je terug naar een vast contract bij de marine? We zoeken oud-mariniers en -vloot collega’s, in alle rangen. Je hebt zin om weer operationeel of ondersteunend bij de Koninklijke Marine te werken. Je gaat eerst aan de slag als reservist. Je vindt het leuk om op die manier je militaire vaardigheden bij te houden en bij het Korps of de vloot opleidingen te volgen. Na een bepaalde periode kom je in aanmerking voor een vast contract.

Ben je oud-marinier, dan word je op basis van je ervaring en wensen ingezet bij een operationele of ondersteunende eenheid van het Korps Mariniers. Dat kan bijvoorbeeld een Raiding Squadron (infanterie), een Combat Support Squadron (gevechtssteun), een Combat Service Support Squadron (logistiek) in Doorn óf de Surface Assault & Training Group te Texel zijn. Maar ook het Mariniers Opleiding Centrum of de Tamboers & Pijpers in Rotterdam behoren tot de mogelijkheden.

Ben je oud-vloot collega, dan word je op basis van je ervaring en wensen ingezet bij een operationele of ondersteunende eenheid van de vloot. Dat kan bijvoorbeeld aan boord van de Oceangoing Patrol Vessels, de Luchtverdedigings en Commando Fregatten, de mijnendienst of de onderzeedienst. Maar ook plaatsing bij een van de scholen is mogelijk. Uiteraard komt jouw plaatsing overeen met je dienstvak: de operationele dienst, de technische dienst of de logistieke dienst.

KMR Specialisten

Heb je tijdens of na je carrière bij de Marine in de burgermaatschappij bepaalde specialistische kennis opgedaan? Of heb je geen marineverleden maar wél specifieke kennis? Dan is het mogelijk om deze kennis als reservist binnen de Marine te gebruiken. Je kunt dan voor specifieke taken en inzetten gevraagd worden.

Beschik je over kennis en vaardigheden in ICT, SAP, logistiek, administratie, geneeskundige zorg, techniek, cyber, inkoop, juridische zaken en veiligheid? Dan kunnen we jou mogelijk goed gebruiken. Voeg in dat geval altijd je cv toe aan je sollicitatie. Staat jouw specialisme hier niet bij? Maakt niet uit! Stuur gewoon je CV op, dan kijken wij of we jouw kennis tóch nog goed kunnen gebruiken. De inzet varieert; dit kunnen kleine projecten zijn, uitzendingen maar ook het gedurende een jaar (of zelfs meer) vervullen van een vacature.

Studenten als reservist

Er zijn ook studenten reservist die specialistische kennis en kunde vanuit hun studie delen met de Koninklijke Marine. Deze studenten vallen onder het Defensity College en kunnen aan de slag als Werkstudent.

Interesse?

Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Bekijk onze vacatures en schrijf je in voor een voorlichtingsavond. We vertellen je graag alles over het werken als reservist bij de marine. Maak kennis met de aanwezige reservisten en vraag naar hun eigen ervaringen. Aansluitend aan de voorlichting kun je solliciteren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Team Werving Reservisten CZSK via reservistbijdemarine@mindef.nl