Operatie Cyber Sword

01:00

Fase I

extra
intel 1/2

Commando voeringsysteem

Zonder communicatie kan een leger niets. Zonder kennis van posities van eenheden evenmin. Valt een systeem van de tegenstander uit, dan heb jij een voorsprong. Maar je kunt een systeem ook ontregelen, zonder dat je vijand doorheeft wat er gebeurt.

extra
intel 2/2

Zero days

Hackers en cyberlegers maken vaak gebruik van zero days: kwetsbaarheden van software die in het algemeen niet (breed) bekend zijn.


Vraag 1/3

Learn to Lead: welke keuze maak jij als officier?

Als officier kom je voor lastige keuzes te staan. Leg je het systeem volledig plat of verstoor je ongemerkt de informatie? Werk je alleen of met bondgenoten samen?

Samen met bondgenoten leg je het systeem tijdelijk plat

De tijd is kort. Grondtroepen moeten zich veilig kunnen verplaatsen. Daarom schakel je het commandovoeringsysteem compleet uit. Door samen te werken met bondgenoten, bundel je alle cyberkennis en heb je de grootste kans op succes. Zo’n hard knock is afschrikwekkend; je laat zien waartoe je in staat bent. Je geeft wel meteen al je troeven weg. Je tegenstander ziet hoe je te werk gaat.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Met je eigen team zorg je dat het systeem tijdelijk volledig down gaat

Je hebt maar beperkt de tijd om in te grijpen. Overleggen met bondgenoten kost tijd en de vraag is of je die tijd wel hebt. Daarom is het beter snel toe te slaan en voor korte tijd het systeem volledig plat te leggen. Daar zitten ook risico’s aan. Hoe zullen bondgenoten het ervaren dat je alleen te werk gaat? Welk internationaal effect heeft het als je actie mislukt?

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Samen met bondgenoten stuur je ongemerkt het systeem in de war

Een optie is om in nauw overleg met bondgenoten het systeem te ontregelen. Precies genoeg om de informatie zo te beïnvloeden dat je vijand het eigen systeem niet meer vertrouwt. En tegelijkertijd zo onzichtbaar dat men niet doorheeft dat er iets in het systeem niet klopt. Nadeel is wel dat je bondgenoten na een eventuele ontdekking inzage hebben in je werkwijze. De vraag is of je dat risico wilt nemen.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Met je eigen team ontregel je ongemerkt het systeem

Je ontregelt het systeem door een ander beeld te schetsen dan de werkelijkheid, maar legt het bewust niet plat. Gebruikers zullen de informatie niet meer vertrouwen. Zo ontstaat een korte periode waarin de grondtroepen zich ongemerkt kunnen verplaatsen. Je meldt je ingreep aan je bondgenoten, maar werkt niet samen. Daarmee neem je een risico. Wat als het je niet tijdig lukt het systeem te ontregelen?

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

kiezen voor
de beste optie

De beste keuze hangt af van het effect dat je wilt bereiken. Is je doel tactisch of strategisch? Wil je duidelijk laten zien waartoe je in staat bent of wil je ‘onder de radar’ blijven en slechts ontregelen? In dit geval kies je ervoor om het systeem van de vijand tijdelijk geheel plat te leggen, om er zeker van te zijn dat de grondtroepen zich ongemerkt kunnen verplaatsen. Je hebt immers maar weinig tijd. Je informeert je bondgenoten kort, maar daarbij laat je het ook.

Naar volgende fase