De militair-wetenschappelijke opleiding

Kies je na het behalen van je VWO-diploma of van een HBO-bachelor voor een officiersfunctie van Defensie, dan volg je na indiensttreding eerst de militair-wetenschappelijke opleiding. De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt deze opleiding. Zij biedt 3 wetenschappelijke bacheloropleidingen aan.

Militaire Systemen en Technologie
De opleiding Militaire Systemen en Technologie (MS&T) is een technische studie, vergelijkbaar met een studie aan een technische universiteit. MS&T onderscheidt zich door de focus op Defensie en de systemen die daar worden gebruikt.
De MS&T studie kent 3 hoofdstromen. Alle starten met het leggen van een wetenschappelijke basis met vakken als wiskunde, natuurkunde, IT, signaalverwerking en regeltechniek. Daarna volg je een van de drie opleidingsvarianten:

  • een 'harde' technische variant bedoeld voor toekomstige officieren in de technische korpsen of dienstvakken. Binnen deze opleidingsvariant zijn er vakken op het gebied van werktuigbouwkunde en wapen-. sensor-, maritieme- en luchtvaarttechniek.
  • een technisch bedrijfskundige variant, waarin technisch operationeel gerelateerde vakken gecombineerd worden met economische en logistieke. Speciale aandacht is er voor inzet en onderhoud van militaire systemen en navigatie-, communicatie- en informatiesystemen.
  • een civieltechnische variant, waarin aandacht is voor vakken als grondmechanica, constructieleer, bouwkunde, pyrotechniek en ontwerpprojecten.

In het laatste deel van de opleiding specialiseer je je op een bepaald gebied: militaire schepen, vliegtuigen, voertuigen, navigatie, operationele analyse, onderhoud, civiele techniek of informatiesystemen.
De opleiding biedt toegang tot verschillende technische masters van civiele en militaire universiteiten in binnen- en buitenland.

Meer over Militaire Systemen en Technologie:

•    Brochure bacheloropleiding Militaire Systemen en Technologie
•    Studiegids Militaire Systemen en Technologie 2015-2016​

Militaire Bedrijfswetenschappen

Tijdens de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen leert de toekomstige officier om te gaan met bedrijfswetenschappelijke vraagstukken, zowel in de vredessituatie als in crisisomstandigheden. Door bedrijfswetenschappelijke vraagstukken te vertalen naar de krijgsmacht is de studie Militaire Bedrijfswetenschappen een unieke opleiding in Nederland.
Officieren moeten na hun opleiding onder de zwaarste omstandigheden leiding kunnen geven. Dit onderdeel krijgt daarom ruime aandacht. Verder is er aandacht voor financiën, beheer, organisatiekunde, bestuursrecht, ICT en logistiek. Tijdens de opleiding werk je aan analytische en sociale vaardigheden. En bouw je aan een portfolio van presentatietechnieken in het Nederlands en in het Engels.
In de loop van de studie ga je je specialiseren. Het onderwerp hangt af van je latere werkplek. Denk daarbij aan economie, logistiek, personeelsmanagement of human factors en veiligheid. Na afronding van de studie kun je eventueel doorstromen naar de wetenschappelijke NLDA-masteropleiding Military Strategic Studies of een masteropleiding aan een universiteit.

Meer over Militaire Bedrijfswetenschappen:

•    Brochure bacheloropleiding Militaire Bedrijfswetenschappen
•    Studiegids Militaire Bedrijfswetenschappen 2015-2016

Krijgswetenschappen
Op een wetenschappelijke manier behandelt de opleiding de inzet van de krijgsmacht in verleden, heden en toekomst. Internationaal recht, strategie en tactiek en internationale betrekkingen vormen de kern van Krijgswetenschappen. De studie kijkt hoe veranderende internationale machtsverhoudingen, nieuwe technologie en het informatietijdperk de toepassing van geweld beïnvloeden. Verder is er aandacht voor wat je als militair kunt leren van ervaringen uit het verleden. En voor de dilemma’s waarmee je als officier te maken krijgt. Na afronding van de studie kun je eventueel doorstromen naar de wetenschappelijke NLDA masteropleiding Military Strategic Studies of een masteropleiding aan een universiteit.
Tijdens de studie Krijgswetenschappen krijg je de gelegenheid je via een minor te verdiepen in bijvoorbeeld Militair recht of te verbreden in cursussen van andere studierichtingen.

Meer over Krijgswetenschappen: