Employer Support

Wat is Employer Support?

Employer Support is het ondersteunen van werkgevers bij al hun vragen rond de ‘bijbaan’ bij Defensie van hun werknemer en is gericht op het informeren van de werkgever over reservistenbeleid en rechtspositie. De inzet van zijn werknemer als reservist wordt dan minder gezien als een belemmering, maar juist als een kans en meerwaarde voor het bedrijf.

Employer Support vormt zo de spil in de driehoek reservist, civiele werkgever en Defensie. Inzet bij Defensie lijkt de werkzaamheden van het bedrijf in de weg te staan, maar omdat de werkgever er veel voor terug krijgt, blijkt vaak het tegendeel waar te zijn. Onderaan deze pagina vind je video's van werkgevers die reservisten in dienst hebben.

Ook de reservist kan een beroep doen op Employer Support voor ondersteuning in de contacten met zijn werkgever.

Wat zijn reservisten?

Reservisten zijn gewone burgers, merendeels met een civiele baan, die ervoor kiezen zich als ‘parttimer’ in te zetten voor de krijgsmacht. Beroepsmilitairen voeren de reguliere taken uit, maar daar waar tekorten zijn of extra behoeftes ontstaan, zijn reservisten een onmisbare aanvulling.

Reservisten ondersteunen indien nodig civiele en militaire autoriteiten en nemen deel aan internationale vredesmissies. De krijgsmacht beschikt daardoor over een brede extra capaciteit voor militaire bijstand en (inter)nationale steunverlening. Reservisten vervullen in de samenleving ook een belangrijke rol als ambassadeur van Defensie.

Iemand wordt vrijwillig reservist, maar de afspraken zijn wel bindend. De reservist moet dan ook vooraf zekerstellen dat de werkgever medewerking verleent. Als de reservist wordt ingezet bestaat er tussen hem en Defensie een formele arbeidsrelatie. In beginsel heeft hij dan ook dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als de beroepsmilitair.

Voor de civiele werkgever is de medewerking volledig vrijwillig, er bestaat geen enkele verplichting daartoe.

Werkgeversbijeenkomsten

Er zijn op dit
moment geen werkgeversbijeenkomsten
gepland.

Meer informatie over Employer Support?

Bezoek ons op LinkedIn en Facebook

Lees meer