Beschrijving virtual tour Breda

Welkom op de Koninklijke Militaire Academie, ook wel bekend als het Kasteel van Breda. Dit Nederlandse UNESCO-monument kent een rijke historie en bood onder meer onderdak aan Willem van Oranje.
In 1667 werd in het kasteel de Vrede van Breda getekend door vertegenwoordigers van Engeland, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Frankrijk, waardoor er een einde kwam aan de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog.
Koning Willem I stelde in 1826 het Kasteel van Breda te beschikking aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA), waarna in 1828 de eerste cadetten arriveerden.

Henricuspoort

De Henricuspoort is vernoemd naar Hendrik de 3e van Nassau.

De eerste cadetten marcheerden in rotten van vier door deze poort. Daarbij moesten ze vanwege de breedte van de poort hun armen strak tegen het lichaam houden. Uit respect voor de historie en alle ex-cadetten die hun naam in de muur van de poort gekrast hebben, doen de cadetten dit nog steeds.

De namen van de huidige afgestudeerden worden inmiddels elk jaar op een plaquette tegen de muur bij de stenen trap geplaatst.

Studie/Bibliotheek

De bibliotheek van de NLDA in Breda beschikt over 160.000 banden en 400 tijdschriftabonnementen. De atlassen van Blaeu en een boek van Dürer uit 1535 zijn voorbeelden uit de oude verzameling. De zwaartepunten van de verzameling zijn:
•      krijgswetenschappen;
•      (militaire) bedrijfskunde;
•      (militaire) gedragswetenschappen;
•      wapentechniek;
•      militaire geschiedenis;
•      internationale betrekkingen.

Studie/collegezaal

In deze collegezaal kunnen ongeveer 250 mensen. In de aula, een andere zaal waar colleges worden gegeven, kunnen 500 mensen terecht. Tijdens je studie volg je lessen aan de Faculteit Militaire Wetenschappen. In Breda worden de bachelors Krijgswetenschappen en Militaire Bedrijfswetenschappen gegeven. Op www.nlda.nl kun je alvast de studiegidsen bekijken.

Studie/puffiuszaal

Op de eerste verdieping is de Puffiuszaal gevestigd, genoemd naar een gouverneur van de KMA. De zaal heeft zijden behang en wordt ook wel de Vlaamse Zaal genoemd vanwege het Vlaamse balkenplafond.
De zaal is tegenwoordig in gebruik als vergaderzaal en als ruimte voor de Aanname- en Advies-Commissie (AAC), die de 'sollicitatiegesprekken' met potentiële nieuwe cadetten voert. Wie weet zit jij dus straks aan deze tafel…

Studie/werkkamer senaat

Deze kamer is het kantoor van de Senaat. De dagelijkse werkzaamheden die bij de functies horen, worden hier uitgevoerd.
De Senaat is het hoogste orgaan van het Cadettencorps en verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het corps. De Senaat organiseert onder andere corpsbrede activiteiten en behartigt de cadettenbelangen binnen en buiten de KMA. Daarnaast kunnen cadetten in de Senaat bestuursfuncties vervullen en zo hun organisatorische en leidinggevende kwaliteiten ontwikkelen.

Leven/grote zaal

In 1667 sloten Nederland en Engeland de Vrede van Breda in deze toenmalige Ridderzaal, waarbij Nederland Suriname verwierf in ruil voor New Amsterdam. Nu is de ‘Groza’ de huiskamer van de cadetten. Elk wapen en dienstvak van de Landmacht heeft hier zijn eigen kabinet met zitgelegenheid, en ook de Marechaussee, Luchtmacht en Marine zijn hier vertegenwoordigd.

Leven/eetzaal

De eetzaal wordt gebruikt om te ontbijten, lunchten en voor het avondeten. Je betaalt hiervoor een kleine vergoeding.

Leven/legering

Je begint je studententijd altijd met groepslegering, waarbij je een kamer deelt met andere cadetten. Na ruim een half jaarkrijg je een eenpersoonskamer, zodat je meer rust hebt om goed te kunnen studeren.

Sport op campus/fitness

Je kunt fitnessen in de fitnessruimte op de campus.

Sport op campus/sporthal

Er is een sporthal op de campus, met onder meer een grote sportzaal, een klimmuur en squashbanen.

Sport op campus/zwemmen

Op de campus is ook een zwembad.

Sport op campus/hockey

Buiten is er een hockeyveld.

Sport op campus/atletiek

Rondom het sportveld is een atletiekbaan.

Sport op campus/hindernisbaan

De hindernisbaan op de Trip van Zoutlandkazerne, een paar kilometer van het Kasteel van Breda vandaan. Ongeveer 1 keer per week heb je een ‘groene’ sportles, dat kan de hindernisbaan zijn. In je opleiding kun je hier dus tientallen keren flink aan de bak!

Sport op campus/klimtoren

Op de klimtoren oefenen we met klimmen en afdalen.

Sport op campus/voetbal

Buiten is er een voetbalveld.

Gebouwen&terrein/centrale plein

Appel

Tijdens je cadettentijd sta je iedere ochtend op appel. Daar wordt gekeken wie er aanwezig is en hoor je de bijzonderheden van die dag. Op woensdag is er een gezamenlijk appel met de gehele KMA op de Parade. Deze wordt daarnaast gebruikt voor vlaggenparades en plechtigheden zoals de ‘Bullenparade’, de diploma-uitreiking.
Vroeger bestond de Parade uit zand en twee geplaveide paden. Na exercitielessen werd het zand aangeharkt door de armste bewoners van de stad. Uit respect voor hun werk liepen de cadetten alleen over de paden. Nu lopen de cadetten en vaste staf nog steeds alleen over de rode paden.

Blokhuis

Het Blokhuis werd in 1688 bewoond door Willem van Oranje. Sinds 1923 woonde hier de Gouverneur van de KMA. De huidige bewoner is de commandant van de NLDA.

Ondergrondse gang

Zolang het Kasteel bestaat, zijn er spannende verhalen over de onderaardse gangen. Deze zouden tot aan de Grote Kerk, het voormalige klooster (nu casino) buiten de stadsmuur of zelfs tot aan kasteel Bouvigne lopen. Aantoonbaar bewijs is echter nooit gevonden.
Wel zijn er binnen het kasteelcomplex gangen op kelderniveau, die bij hoog water van de Mark gedeeltelijk onderlopen. De meest markante is de gang die vanuit de 2e verdedigingsgordel naar het bastion van het Blokhuis in de 3e verdedigingsgordel loopt, ten behoeve van bevoorrading van het geschut in de kelder (schootsveld over water) en de 1e verdieping (schootsveld over land).
Het dubbelkelder gewelf onder de Rekenkamer was een verborgen bergplaats voor schuiten die het Kasteel kwamen bevoorraden. Het water in deze doorgang was direct verbonden met de slotgracht.

Gebouwen&terrein/het kasteel

Dit is op de binnenplaats van het gebouw.

Gebouwen&terrein/het kasteel boven-gallerij

We zijn op de eerste verdieping van het kasteel.

Gebouwen&terrein/ huis van Brecht

Het Huis van Brecht is het oudste stenen huis van Breda, gebouwd in de tweede helft van de 14de eeuw. Van 1794 tot 1940 diende het als militair hospitaal, nu is het de bibliotheek van de KMA.
Het schild met de streep is een teken dat hier een adellijke bastaard woonde.

Gebouwen&terrein/ duiventoren

De duiventoren is een rechthoekige toren die dienstdoet als voorlichtingscentrum.

Gebouwen&terrein/Prins Bernard Paviljoen

Dit paviljoen is een bijgebouw van het KMA-complex.

Gebouwen&terrein/sportcomplex

Op het terrein bevindt zich een sporthal en diverse sportvelden.

Gebouwen&terrein/dak gebouw H

Het uitzicht vanaf het dak.

Gebouwen&terrein/SOO-brug

De naam van deze brug ontstond toen in 2002 een groep van onderofficieren (die destijds soo werden genoemd) een bordje aan de brug bevestigden.
De gekleurde stoepranden corresponderen met de batons zoals prins Bernhard ze droeg. Zodra deze beginnen te vervagen worden ze weer netjes bijgeschilderd.

Gebouwen&terrein/stadhouderspoort

De Stadhouderspoort is een van de toegangspoorten tot de KMA. De poort is voorzien van een driehoekig fronton en draagt het wapen van stadhouder Willem V met daaromheen het devies van de Orde van de Kousenband "Honi soit qui mal y pense" (Schande over hem die er kwaad van denkt).

Gebouwen&terrein/Prins Willem van Oranje

Hier staat een standbeeld van Prins Willem van Oranje.